Управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради

 
07.11.2012, 08:46; (ред. 07.11.2012,09:03)
1

Шановні колеги, батьки, учні та всі бажаючі!

Запрошуємо Вас долучитися до обговорення ідеї щодо створення моделі Нової школи.

Згідно рішення серпневої конференції педагогічних працівників 2012 року колектив Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 пріоритетним напрямком діяльності учасників навчально-виховного процесу обрав створення моделі Нової школи, зорієнтованої на розвиток особистості, формування внутрішньої вмотивованості дитини до соморозвитку, вироблення вміння навчатися упродовж життя, досягати найвищого індивідуального рівня продуктивності навчальної праці та пізнавальної діяльності.

Давайте разом зробимо процес навчання цікавим, а кожного учня - успішним.

З повагою адміністрація та педагогічнийколектив.

 

07.11.2012, 15:35; (ред. 07.11.2012,15:40)
2

Модель Нової школи повинна враховувати:

- фактори, які обумовлюють неуспішність учнів (прогалини в знаннях, дефекти в мисленні, в навичках навчальної роботи, зниженні працездатності та ін.), засоби подолання індивідуальних недоліків в знаннях, вміннях і навичках в процесі навчання;

- недоліків сімейного виховання, а також нерозвинутості мотивації, слабкості волі;

- оптимізація навчального процесу відносно до здібних і обдарованих учнів (творча діяльність, поєднання класної і позашкільної роботи).
 

07.11.2012, 15:44
3

 

Хотілося б, щоб у цій школі кожен учень працював за індивідуальним планом, який адаптований до нього, за індивідуальним комп'ютером, проте в складі класу. Вчитель може переривати індивідуальне навчання й організовувати фронтальну роботу.
Навчання за індивідуальним планом і програмами дозволяє вибирати для учня оптимальну трудність і складність навчального матеріалу, організовувати освоєння визначених знань за значно коротший термін від запланованого або навпаки — продовжити його.

Стригунівська Лариса

07.11.2012, 15:49
4
Пирятинська школа № 1
Учитель

 

При роботі Навої школи навчальний план, програма і методичні посібники для шести рівнів, які дозволяють вести навчання залежності від здібностей кожного учня, вибираючи посильний рівень складності з кожного предмета, учні знаходяться в класах з перемінним складом. І не втрачаючи в об’ємі в змісті предмета, разом засвоюють навчальний матеріал. 

Букша Андрій

07.11.2012, 16:03
5
Пирятинська школа № 1
Учитель

Як зазначає Г. Ващенко, "учень вихований без това­риства, легко може стати крайнім індивідуалістом і навіть егоїстом", тому в новій школі повинно бути новеивиховання. 

Любімов Дмитро

07.11.2012, 16:09
6
Пирятинська школа № 1
Випусник

Хоч я і останній рік навчаюся в цій школі і, навіть, не знаю чи вчитемуся далі, але хотілося б щоб Нова школи мала нові можливості і учні більше долучалися до самоврядування.

Загреба Аліна

07.11.2012, 16:13
7
Пирятинська школа № 1
Адміністратор, Учитель

 

Я думаю , що Нова школа повинна мати оригінальну нерелігійна конструкцію уроку: частина перша – навчання всіх; частина друга – два паралельний процеси: самостійна робота учнів і індивідуальна робота вчителя з окремими учнями. Використання узагальнених схем, робота в парах змінного складу, багаторівневих завдань з адаптацією. 

Кучер Владислава

07.11.2012, 16:17
8
Пирятинська школа № 1
Випусник

Хотілося б, щоб при створенні нової школи виконувалися домашні завдання на уроках, щоб домашній час можна було б витратити на відвідування баскедболу, різних цікавих гуртків.

Новікова Любов

07.11.2012, 16:32
9
Пирятинська школа № 1
Учитель

На жаль, ламати сталий і фіксований ме­ханізм опору новому складно. Багато консервативних за своєю природою вчителів, спираючись один на одного, утворюють со­бою «китайську стіну», і не бажають не тільки міняти що-небудь, а й побоюються слухати «крамольні» речі. На всяке нове і невідоме у них завжди є готове спростуван­ня або сумний приклад. У такому кислот­ному середовищі новаторам не вижити, хо­ча вони є майже в кожному колективі. Потрібні педагогикамікадзе з «утопічними іде­ями», які змогли б реалізувати програми розвитку нинішнього покоління. Кожний вчитель Нової школи повинен змі­нити свій функціональний спосіб мислення на інноваційний і креативний.

Охріменко Тетяна

07.11.2012, 16:37
10
Пирятинська школа № 1
Учитель

Потрібно, навіть із "дорослими дітьми" грати.Образне мислення і фантазії у дітей при­родні. Отримавши навіть малу частку знань, вони швидко перетворюють свій простір в креативне середовище. Гра, відпо­відно обставлена, допомагає тут якнайкра­ще.Залишати повідомлення можуть тільки зареєстровані користувачі
реєстрація