Управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради

 


10 клас. Початок роботи


Шумейко Надія

02.09.2013, 20:28
11
Марганецька школа № 2

Клас: 10-Б
Учень

Форматування документа - це зміна його зовнішнього вигляду. WORD забезпечує форматування документів на п'яти різних рівнях:


- на рівні символів (зміна гарнітури , накреслення , розміру і кольору шрифту , межбуквенного інтервалу в слові , анімації тощо )
- на рівні абзаців (вирівнювання по лівому краю , по правому краю , по центру і по ширині ; відступи справа і зліва ; відступ першого рядка; відступи до і після абзацу ; міжрядковий інтервал , управління розбивкою на сторінки і т.д.)
- на рівні сторінок ( параметри сторінок , орієнтація сторінок , рамка , колонтитули першої сторінки , парних і непарних сторінок і т.д. )
- на рівні розділів (формування розділів з ​​наступної сторінки або на поточній сторінці , розбиття тексту на колонки і т.д.)
- на рівні документа (номери сторінок, зміст і т.д.).

Абзац - це фрагмент тексту , який закінчується недрукованих символом або фрагмент тексту , процес введення якого закінчується натисканням на клавішу введення Enter . До абзацу відносяться : абзац основного тексту , заголовки , зміст , списки ( нумеровані і маркіровані ) і т.д.

Для форматування символів застосовується діалогове вікно Шрифт ( Формат / Шрифт) або команди на панелі інструментів форматування . Форматування абзаців здійснюється за допомогою вікна діалогу Абзац , яке відкривається командою Формат / Абзац .

Переглянути форматування виділеного тексту можна в області завдань , виконавши команду Формат / Показати форматування .

 

А) Форматування шрифту

 

Текст документа набирається встановленим за умовчанням шрифтом, налаштовування якого виконується в діалоговому вікні "Шрифт". Ви можете змінити шрифт уже набраного тексту. Для цього спочатку виділіть текст. Щоб указати шрифт для тексту, який Ви збираєтеся набирати, просто встановіть курсор у початок майбутнього тексту. Потім виконаєте наступне.

1.Виберіть команду Формат Шрифт, щоб відкрити діалогове вікно "Шрифт" У списку "Шрифт" представлені назви існуючих шрифтів. Прокрутіть список і виберіть потрібний.

2.У списку "Розмір" зазначений розмір поточного шрифту. Виберіть новий розмір з списку чи введіть число в текстовому полі. У вікні "Зразок" з'явиться вигляд обраного шрифту.

3.Натніть кнопку ОК.

Для швидкого форматування символів використовується також панель інструментів. 

Форматування.На цій панелі Ви можете змінити шрифт виділеного фрагмента тексту, вибираючи зі списку Файл:y2.jpg«Шрифт» ім’я потрібного шрифту. Для зміни розміру шрифту виділеного фрагмента тексту виберіть зі списку Файл:y3.jpg«Розмір шрифту» величину потрібного розміру. Можна також змінити зображення шрифту виділеного фрагмента тексту, натискаючи кнопки Файл:y4.jpg«Напівжирний», Файл:y5.jpg«Курсив», Файл:y6.jpg«Підкреслений».

Діалогове вікно команди Шрифт містить три вкладки На кожній вкладці у вікні “Зразок” відображається результат налаштовування шрифту.

Вкладка Шрифт із параметрами:

Шрифт: Для введення кирилиці, зазвичай, застосовуються шрифти: Times New Roman, Arial, Courier і ін.;

Накреслення: звичайний, курсив, напівжирний, напівжирний курсив;

Розмір – розмір шрифту в пунктах (пт.);

Підкреслення – підкреслення виділеного фрагмента лініями різного типу;

Колір – вибір кольору шрифту;

•однієї чи двома закресленими лініями символи виділеного фрагмента;

Колір підкреслення – якщо Ви вибрали тип лінії, якою буде підкреслено текст, то Ви також маєте змогу визначити колір підкреслення

Ефекти - тут представлені різні ефекти відображення тексту.

Вкладка Інтервал з параметрами:

Масштаб – дозволяє змінити масштаб тексту. На відміну від масштабу відображення, який ми вивчали на попередньому уроці, тут масштабується розмір шрифту, а не відображення документу;

Інтервал – дозволяє вказати інтервал між символами: нормальний, розріджений, ущільнений. Відстань можна змінити поряд у вікні;

Зміщення – установлює зсув виділеного фрагмента відносно базової лінії вгору чи вниз на вказану кількість пунктів;

Кернинг служить для автоматичного підбору інтервалу між символами.

Вкладка Анімація дозволяє зі списку вибрати тип анімації виділеного фрагмента.

Б) Форматування абзацу тексту

Текст документа складається з абзаців, абзац закінчується натисканням клавіші <Enter>. При цьому в текст вставляється спец символ. Він видимий тільки в режимі відображення символів, що не друкуються (кнопка “Не друкуючі символи” ). Видалення даного символу забезпечує злиття абзаців, причому абзац, до якого приєднують, отримує форматні установки нижнього приєднаного абзацу. При наборі тексту перехід у новий рядок виконується автоматично. Для форматування абзаців використовується команда Формат Абзац, після виконання якої з’являється вікно діалогу, що містить вкладки: Відступи і інтервали, Розміщення на сторінці. 

На вкладці Відступи і інтервали, задаються:

Вирівнювання – вирівнювання по ширині, по центру, по лівому чи правому краях;

Рівень – вибір рівня структури документа;

Відступ – границі абзаців (відступів) від краю друкованого аркуша, а також відступ першого рядка ліворуч і праворуч;

Iнтервали – між абзацами (перед і після) та міжрядковий;

Вкладка Розміщення на сторінці визначає правила розбивки рядків абзацу на сторінки:

заборона висячих рядків – забороняється друкувати один перший чи останній рядок абзацу на іншій сторінці (потрібно щоб було не менше 2 рядків);

не розривати абзац – розташовувати весь абзац на одній сторінці;

не відривати від наступного поточний і наступний абзаци друкуються на одній сторінці;

с нової сторінки – виділений абзац починати з нової сторінки, вставляючи роздільник сторінок;

•заборонити нумерацію рядків абзацу;

•заборонити автоматичне перенесення слів.

Установка відступів за допомогою діалогового вікна "Абзац"

Word дозволяє установити відступи за допомогою діалогового вікна "Абзац". Для цього виконаєте наступне.

1.Виберіть команду Формат Файл:y8.jpg Абзац..., щоб відкрити діалогове вікно "Абзац", потім натисніть на корінці вкладки "Відступи і інтервали" В області "Відступ" натискайте стрілки біля текстових полів "зліва"і "справа", щоб збільшити чи зменшити відступ. Для виділення першого рядка абзацу за допомогою відступу чи для створення "висячого рядка" натисніть на стрільці текстового поля “перший рядок”, потім укажіть величину відступу в текстовому полі. Область "Зразок" показує, як виглядають у документі поточні установки.

2.Натисніть кнопку ОК. Нові установки будуть застосовані до усіх виділених абзаців або до нового тексту.

Вирівнювання тексту за допомогою діалогового вікна "Абзац"

Вирівнювання — це засіб форматування, при якому ліві і праві краї рядків тексту розташовані уздовж умовно вертикальних ліній.

Word пропонує чотири види вирівнювання.

•По лівому краю — вирівнює ліві краї рядків. •По правому краю — вирівнює праві краї рядків. •По ширині — вирівнює одночасно ліві і праві краї рядків. •По центру — установлює центр кожного рядка між лівим і правим полем.

Зауваження: Вирівнювання по ширині. Це найбільш поширений спосіб вирівнювання тексту. Вирівнюються одночасно ліві і праві краї рядків абзацу за рахунок вставки додаткових пробілів між словами і буквами.

Якщо Ви використовуєте для зміни вирівнювання діалогове вікно, виділіть потрібні абзаци, а потім зробіть наступне:

1.Виберіть команду ФорматФайл:y8.jpg Абзац, щоб відкрити діалогове вікно "Абзац"

2.Зі списку, що розкривається, "Вирівнювання" виберіть потрібне. 3.Натисніть кнопку ОК.


 

Опанасенко Олег

08.09.2013, 19:39
12
Марганецька школа № 2

Клас: 10-А
Учень

  Вивчаючи в 9-му класі роботу з текстовим процесором Word 2007, ви вже навчилися створювати текстові документи, редагувати і форматувати текст, вставляти в документ і форматувати векторні графічні зображення. Однак користувач майже завжди передбачає, що створений ним документ буде надрукований. Тому важливо оформити документ так, щоб він гарно виглядав не тільки на екрані, але й на аркуші паперу.
    Під час створення текстового документа у Word 2007 він автоматично розбивається на сторінки відповідно до тих значень властивостей, які встановлені в цьому документі.
   Сторінка як об'єкт текстового документа має такі властивості: розмір сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, наявність колонтитулів, вид вертикального вирівнювання тексту на сторінці, колір тла сторінки, тип межі сторінки та ін. (рис. 1.1). Розглянемо деякі з них.
    Розміри сторінки - це висота і ширина сторінки документа. Ці значення за замовчуванням задаються в сантиметрах. Розміри сторінки можна задати і форматом аркуша паперу (наприклад, A4, А5, Letter), якщо висота і ширина сторінки збігаються з одним із стандартних значень.

                               Ин1.jpg

                                 Рис. 1.1. Схема розміщення об'єктів сторінки


     Поля - це області сторінки вздовж її країв. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве і праве поля. Розміри полів за замовчуванням задаються в сантиметрах. Ліве і праве поля частіше залишаються незаповненими, а на верхньому і нижньому полях можуть розміщуватися колонтитули.
     Якщо документ планується друкувати з обох сторін аркуша, то доцільно встановити дзеркальні поля, які в такому випадку називаються внутрішнім і зовнішнім полями замість лівого і правого (рис. 1.2). Якщо надрукований документ буде зшиватися, то для цього потрібно залишити деякий додатковий простір, який визначається полем корінця та його розташуванням (зверху чи зліва).

                 Ин2.jpg                                       Ин3.jpg


                          Рис. 1.2. Різновиди полів:                                                Рис. 1.3. Види орієнтації сторінки

               а - дзеркальні поля; б - корінець зліва

 

      Орієнтація сторінки - це спосіб розміщення сторінки на площині. Розрізняють книжкову (вертикальну) і альбомну (горизонтальну) орієнтації (рис. 1.3).
      Колонтитули (фр. colonne - стовпець, лат. titulus - заголовок) - це службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки документа. Інформація колонтитула відображається на всіх сторінках документа або деякій його частині. У Word 2007 розрізняють верхній, нижній і бічні колонтитули. Колонтитули можуть містити номери сторінок, назву документа або поточного розділу, прізвище автора, графічні зображення тощо.
      Колонтитули першої сторінки, парних і непарних сторінок можуть відрізнятися. Також можуть бути різними колонтитули різних частин документа, наприклад, як у цьому підручнику: у різних розділах різні колонтитули.
     За замовчуванням програма Word 2007 встановлює такі значення властивостей сторінки:
        •  верхнє поле - 1,5 см;
        •  ліве поле - 2,5 см;
        •  нижнє поле - 1,5 см;
        •  праве поле - 1,5 см;
        •  розмір сторінки - А4 (ширина - 21 см, висота - 29,7 см);
        •  орієнтація сторінки - книжкова;
        •  колонтитули - порожні.

                                                               Форматування сторінки


     Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки слід відкрити на Стрічці вкладку Розмітка сторінки. На цій вкладці розміщено дві групи елементів керування, які призначені для форматування сторінки, — Параметри сторінки та Тло сторінки (рис. 1.4).

                   Ин4.jpg

Рис. 1.4. Групи елементів керування для форматування сторінки


     У групі Параметри сторінки для форматування об'єктів сторінки можна використати такі елементи керування:

        •  кнопку зі списком Поля - для вибору одного зі стандартних наборів розмірів полів. Якщо запропоновані варіанти не влаштовують, то інші значення можна встановити, вибравши в списку цієї кнопки команду Настроювані поля;
        •  кнопку зі списком Орієнтація - для вибору орієнтації сторінки;
        •  кнопку зі списком Розмір - для вибору одного зі стандартних розмірів аркуша паперу, на якому планується друк документа. Для встановлення інших значень потрібно в меню вибрати кнопку Інші розміри аркушів. Розміри полів сторінки можна також встановити на вертикальній і  горизонтальній лінійках у режимі перегляду документа Розмітка сторінки. На лінійках полям відповідають ділянки блакитного кольору. Щоб змінити їхні розміри, необхідно перетягнути межу поля вздовж лінійки в потрібне місце (рис. 1.5).

           Ин5.jpg

                Рис. 1.5. Поля на лінійках

 

    Значення вищенаведених та інших властивостей сторінки можна встановити в діалоговому вікні Параметри сторінки (рис. 1.6), яке можна відкрити вибором кнопки відкриття діалогового вікна у відповідній групі Стрічки. Це саме вікно можна відкрити, якщо двічі клацнути в будь-якому місці вертикальної лінійки або по полях горизонтальної.

         Ин7.jpg

    На вкладках вікна Параметри сторінки додатково до вищевказаних параметрів можна встановити значення таких властивостей:
   •  У списку кілька сторінок можна вибрати дзеркальні поля, режим друку двох сторінок на аркуші, брошури. Режим брошури передбачає друк сторінок документа в такій послідовності (для документа, кількість сторінок якого кратна 4):
   •  аркуш 1, сторона 1 - перша і остання сторінки документа;
   •  аркуш 1, сторона 2 - друга і передостання сторінки і т. д.

     Якщо кількість сторінок не кратна 4, то в кінець документа додаються одна, дві або три порожні сторінки так, щоб кількість сторінок стала кратна 4. Після складання надрукованих аркушів і згинання посередині всієї стопки буде отримана брошура. У подальшому брошуру можна зшити по лінії згинання, скріпити степлером чи зброшурувати якимось іншим способом.
   •  На вкладці Папір - розміри аркуша паперу, спосіб подачі паперу в принтер.
   •  На вкладці Макет - спосіб вертикального вирівнювання тексту на сторінці, межі сторінки, нумерацію рядків, параметри розташування та оформлення колонтитулів.
     Установивши необхідні значення властивостей, потрібно в списку Застосувати до, що розміщений на кожній вкладці вікна, обрати варіант їхнього застосування - до всього документа, від поточної сторінки і до кінця документа, до виділеного фрагмента, до виділеного розділу. Слід звертати увагу на область Попередній перегляд, де відображається ескіз сторінки з обраними значеннями властивостей.
     Для естетичного оформлення документа використовують також елементи керування групи Тло сторінки вкладки Розмітка сторінки на Стрічці:
   •  Колір сторінки - для вибору кольору тла і способу заливки сторінки (градієнтна, візерунок, текстура, рисунок);
   •  Межі сторінок - для вибору потрібного стилю, кольору, ширини ліній тощо;
   •  Водяний знак - для вибору вигляду та змісту водяного знака, який являє собою текст або зображення, що відображається під основним текстом документа. Його можна побачити в режимі перегляду Розмітка сторінки і в надрукованому документі.

                                                             Вставлення колонтитулів


     На сторінки текстового документа у Word 2007 можна вставляти колонтитули, скориставшися готовою колекцією шаблонів колонтитулів, або створити власні колонтитули, які можна зберегти в колекції. Відображаються колонтитули в документі тільки в режимах Розмітка сторінки та Читання. Опрацювання основного тексту документа під час роботи з колонтитулами неможливе.

           Ин6.jpg

Рис.1.7 Група Колонтитулів


     Для вставлення колонтитулів використовують елементи керування групи Колонтитули вкладки Вставлення (рис. 1.7).
Для розміщення на кожній сторінці документа колонтитула з готової колекції шаблонів потрібно:
    1. Вибрати на Стрічці вкладку Вставлення.
    2. Вибрати в групі Колонтитули одну з команд Верхній колонтитул або Нижній колонтитул.
    3. Вибрати в запропонованому списку шаблонів колонтитулів бажаний.
    4. Увести потрібний текст у відповідні текстові поля шаблону.
    5. Закрити вікно створення колонтитула, виконавши Знаряддя для колонтитулів => Конструктор => Закрити => Закрити колонтитули   або двічі клацнути поза полем колонтитула.
     Для змінення колонтитула, створеного на основі шаблону, або для створення власного колонтитула потрібно виконати Вставлення => Ко¬лонтитули => Верхній (Нижній) колонтитул => Змінити верхній (нижній) колонтитул. Потім увести новий текст колонтитула в поле Заголовок. За необхідності текст можна редагувати і форматувати звичайними способами.
Під час роботи з колонтитулами на Стрічці з'являється тимчасова вкладка Конструктор (рис. 1.8). Використовуючи відповідні кнопки груп Колонтитули та Вставити, у колонтитул можна вставити номер сторінки - кнопка Номер сторінки  Ин8.jpg    поточну дату і час - кнопка Дата та час Ин9.jpg  , рисунок - кнопка Рисунок Ин10.jpg та ін. Розміщення вмісту колонтитула відносно верхнього чи нижнього краю сторінки регулюється відповідними лічильниками в групі Розташування.
  Ин11.jpg
 
Рис. 1.8. Один із шаблонів верхнього колонтитула і тимчасова вкладка Конструктор


    Для переходу з поля верхнього колонтитула до поля нижнього колонтитула і назад використовується кнопка Перейти до верхнього (нижнього) колонтитула Ин12.jpg в групі Навігація вкладки Конструктор.
   Створений колонтитул можна застосувати до всього документа, до парних чи непарних сторінок або до першої сторінки. Вибрати область застосування створеного колонтитула можна в групі Параметри. Встановлення значень деяких властивостей колонтитулів також можна здійснити і на вкладці Макет діалогового вікна Параметри сторінки.
Для видалення колонтитула слід виконати Вставлення => Колонтитули => Верхній (Нижній) колонтитул => Видалити верхній (нижній) колонтитул.
    Якщо колонтитули для різних частин документа повинні бути різними, то перед їхнім створенням документ треба поділити на розділи. Використовують розділи, коли потрібно для різних частин документа встановити різні властивості сторінок, різну нумерацію, використати різні колонтитули, розмістити текст у різній кількості колонок тощо.
    У тому місці документа, де повинен розпочатися новий розділ, треба вставити розрив розділу. Для цього треба виконати Розмітка сторінки => Параметри сторінки => Розриви і вибрати в списку Розриви розділів потрібний варіант. На місці розриву буде вставлено прихований символ, наприклад такий:

                            Ин13.jpg

Коли документ поділено на розділи, можна змінити для кожного розділу параметри сторінок, у тому числі і вставити різні колонтитули.

Ин14.jpg

     Зручним способом нумерації сторінок документа є використання команди Номер сторінки групи Колонтитули вкладки Встав¬лення, яка відкриває список можливих варіантів розміщення номерів (внизу чи вгорі сторінки) та способів їх вирівнювання (справа, зліва, по центру тощо). За потреби можна налаштувати формат номера, вказавши вид нумерації, початковий номер та інше в діалоговому вікні Формат номера сторінки (рис. 1.9), яке відкривається вибором однойменної команди.
 
                                          Попередній перегляд документа


     Щоб з'ясувати, як виглядатиме створений документ на папері, слід переглянути його в режимі Попередній перегляд, виконавши Office => Друк => Попередній перегляд. Після цього відкривається відповідна вкладка (рис. 1.10), використовуючи інструменти керування якої можна:
•    установити різний масштаб перегляду документа (група Масштаб);
•    змінити значення властивостей сторінки (група Параметри сторінки);
•    здійснити навігацію документом (кнопки Наступна сторінка та Попередня сторінка в групі Попередній перегляд);
•    налаштувати параметри друку документа і надрукувати його (кнопки групи Друк)

Ин15.jpg

 

     Переглядаючи документ у режимі Попередній перегляд, користувач може з'ясувати, чи вдало розміщено рисунки в тексті, чи правильним є розбиття тексту на сторінки, чи не розриваються в тексті таблиці тощо. Якщо при цьому з'ясується, що потрібно зробити незначне редагування документа, то його можна виконати безпосередньо в режимі попереднього перегляду (це можливо, якщо позначка прапорця Збільшення відсутня). Для більш складного редагування краще повернутися у звичайний режим роботи з документом, закривши вікно Попередній перегляд.
     Зручною можливістю режиму попереднього перегляду документа є команда Скоротити на сторінку. За вибору цієї команди (кнопкаИн16.jpg ) програма автоматично зменшує розмір кожного символу документа і міжрядкових інтервалів для зменшення кількості сторінок текстового документа на одну сторінку. Цю команду доцільно застосовувати до документів, що мають незначну кількість рядків тексту на останній сторінці.
    Вихід з режиму попереднього перегляду документа здійснюється вибором кнопки Закрити вікно Ин17.jpg
Друк документів
Після того як зовнішній вигляд документа переглянули і всі необхідні зміни внесли, документ можна друкувати.
Для друку однієї копії всього документа із значеннями властивостей друку, які встановлені за замовчуванням, достатньо виконати команду
Office => Друк => Швидкий друк ДрукИн18.jpg  документів зазвичай виконується в так званому фоновому режимі, що дає змогу продовжити роботу на комп'ютері практично одразу після відправлення документа на друк.
 
Ин19.jpg

      Якщо друк документа потрібно виконати за інших налаштувань, то необхідно скористатися кнопкою Друк Ин18.jpg вкладки Попередній перегляд або виконати Office = Друк = Друк. При цьому відкривається діалогове вікно Друк (рис. 1.11), у якому встановлюються потрібні значення параметрів друку:
•  Група Принтер - для вибору принтера і встановлення значень його властивостей:
•  список Ім'я - для вибору принтера з числа встановлених на даному комп'ютері;

•  кнопка Властивості - відкриває діалогове вікно Властивості з кількома вкладками, де можна встановити значення властивостей принтера і процесу друку документа. Перелік цих властивостей залежить від типу принтера і його моделі.
•    Група Сторінки - для встановлення діапазону сторінок, що друкуватимуться:
•    усі - друкуватимуться усі сторінки документа;
•    поточна - друкуватиметься сторінка, в якій знаходиться курсор;
•    виділений фрагмент - друкуватиметься тільки виділений фрагмент документа;
•    номери - друкуватиметься вказаний набір сторінок. Наприклад, щоб надрукувати сторінки 1, 5, 11, 12, 13, можна ввести в поле: 1, 5, 11-13.
•   Група Копії - для встановлення кількості копій, які потрібно надрукувати, та послідовності друку сторінок документа. Щоб надрукувати спочатку першу копію всього документа, потім другу і т. д., слід установити позначку прапорця розібрати за копіями, в іншому випадку буде надрукована вказана кількість копій спочатку першої сторінки, потім другої і т. д.
•    Група Масштаб - для вибору:
•    кількості сторінок документа, які друкуватимуться на одному аркуші. Вибір двох і більше сторінок автоматично приводить до пропорційної зміни розмірів усіх об'єктів документа під час виведення їх на друк;
•    розміру сторінки аркуша паперу (формат А4, А5, В5 тощо), на яко¬му друкуватиметься документ, що теж зумовлює масштабування об'єктів документа під час друку.
•    Поле зі списком Друк - для визначення, які саме сторінки встановленого в групі Сторінки діапазону потрібно друкувати:
•    Усі сторінки діапазону - надрукувати всі сторінки указаного діапазону сторінок;
•    Непарні сторінки - надрукувати тільки сторінки з непарними номерами з указаного діапазону сторінок;
•    Парні сторінки - надрукувати тільки сторінки з парними номерами з указаного діапазону сторінок.


      Останні два режими зручно використовувати для друку багатосторінкового документа з обох сторін аркуша.
Установивши значення властивостей друку, потрібно вибрати кнопку ОК. Після цього в Рядку стану вікна Word 2007 відображається значок принтера і кількість підготовлених до друку сторінок. Після завершення друку документа цей значок зникає.
     Налаштування середовища текстового процесора Word 2007
     Як уже зазначалося раніше, зовнішній вигляд вікна програми Word 2007 можна змінювати. Але звертаємо увагу: змінити вигляд Стрічки неможливо.
     Наприклад, користувач за бажанням може згорнути чи розгорнути Стрічку подвійним клацанням на ярлику відкритої вкладки, відключити чи повернути режим показу лінійки вибором кнопки Лінійка Ин20.jpg над вертикальною смугою прокручування.

     Користувач також може вибрати зручний режим перегляду документа залежно від виду робіт, які він виконує. Це здійснюється вибором відповідних кнопок у Рядку стану. Рекомендації щодо використання різних режимів перегляду документа наведено в таблиці 1.1

Ин21.jpg

 

     Для зручності роботи з документом можна встановити необхідний масштаб його відображення у вікні. Для цього потрібно в Рядку стану перемістити повзунок встановлення масштабу в потрібне місце або збільшити +  (зменшити -) масштаб, вибравши відповідну кнопку.
    Установлення режиму перегляду документа і масштабу його відображення можна здійснити, використовуючи елементи керування відповідних груп вкладки Вигляд. Рекомендуємо в подальшій роботі користуватися масштабом за шириною сторінки (Вигляд => Масштаб => За шириною сторінки ⇔ або 100 % та режимом перегляду розмітка сторінки (Вигляд => Режими перегляду документа => Розмітка сторінки Ин22.jpg).
     За бажанням можна налаштувати Панель швидкого доступу, додавши на неї інші кнопки, крім тих, що розміщені на ній за замовчуванням. Наприклад, кнопку для друкування документа, кнопку для перевірки правопису тощо. Для цього потрібно вибрати в кінці цієї панелі кнопку Налаштування панелі швидкого доступу ? . Це приведе до відкриття відповідного меню (рис. 1.12), в якому користувачу потрібно вибрати кнопки команд, які він бажає додати на панель. Якщо потрібна команда відсутня в наведеному переліку, то для її пошуку слід скористатися командою Інші команди цього меню. Крім того, вибравши в меню команду Відображати під стрічкою, можна змінити місце розташування Панелі швидкого доступу.
    Так, вибравши в меню команди Відкрити, Швидкий друк, Правопис і граматика, Відображати під стрічкою, отримаємо вигляд Панелі швидкого доступу, який зображено на рисунку 1.13.
    Крім зміни зовнішнього вигляду вікна текстового процесора Word 2007, користувач може налаштувати роботу самої програми. Для цього потрібно виконати Office => Параметри Word. Вікно Параметри Word (рис. 1.14) розділено вертикально на дві частини: у лівій наведені

Ин23.jpg

 

імена вкладок для налаштування програми, у правій - набір елементів керування вибраної вкладки.

Ин24.jpg

 

    Розглянемо деякі з них.
   На вкладці Найуживаніші можна відмінити або встановити відображення міні-панелі форматування, яка з'являється під час виділення фрагмента тексту, вимкнути або увімкнути режим динамічного перегляду відформатованого об'єкта й ін. За замовчуванням Word 2007 відображає спливаючі підказки за наведення вказівника на елементи керування. Щоб змінити це налаштування, потрібно вибрати в списку Стиль спливаючих підказок значення не відображати підказки. На цій вкладці
можна також змінити ім'я користувача та його ініціали, ввівши потрібний текст в однойменні поля. Використавши кнопку Мовні параметри, можна вибрати мови, за словниками яких здійснюватиметься перевірка правопису в тексті, а також мову, яка буде автоматично встановлюватися за замовчуванням у всіх програмах пакета Microsoft Office.
     На вкладці Відображення, встановивши позначки відповідних прапорців, можна забезпечити постійне відображення в тексті прихованих символів (пропуски, знаки закінчення абзаців тощо). Тут також можна встановити значення деяких додаткових параметрів друку. Наприклад, друкувати чи ні рисунки, тло сторінок, прихований текст тощо.
Якщо в документі не відбувається автоматична перевірка правопису під час уведення тексту або не використовується контекстна перевірка, то слід відкрити вкладку Правопис і з'ясувати, чи встановлено потрібні позначки прапорців. Також можна налаштувати й інші параметри перевірки правопису: пропуск абревіатур, слів з цифрами, Інтернет-адрес. Ще можна встановити параметри автозаміни символів під час уведення - вставляти символи сполученням клавіш, замінювати першу літеру речення великою буквою, замінювати прямі лапки " на парні « » тощо.
     Для налаштування параметрів збереження документа слід вибрати вкладку Збереження і вибрати, в якому форматі та в якій папці за замовчуванням зберігатимуться документи, через який інтервал часу здійснюватиметься автоматичне збереження документа та ін.
     На вкладці Додатково можна змінити значення параметрів редагування тексту: чи здійснювати автоматичне виділення слів та абзаців клацанням миші, чи замінювати виділений текст уведеним, чи дозволити операцію перетягування об'єктів, яким чином переключати режими вставлення/замінювання та ін. Коли потрібні налаштування зроблені, слід вибрати кнопку ОК, і встановлені значення параметрів роботи програми будуть застосовані.

 


Залишати повідомлення можуть тільки зареєстровані користувачі
реєстрація